საავტორო უფლება

FCA ITALY S.P.A.

კორსო გ. ეგნელი 200, 10135 ტორინო, იტალია

გადახდილი გადასახადი: ევრო 850.000.000 ი.ვ..
ტურინის კომპანიის რეესტრი / ფისკალური კოდი n.07973780013
კომპანია ერთადერთი აქციონერით