წესები და პირობები
ALFA ROMEO-ს ოფიციალური ვებგვერდი

ეს არის Alfa Romeo-ს ოფიციალური ვებგვერდი, Fiat Chrysler Automobiles UK Ltd.-ის სავაჭრო სტილი. ამ საიტის გამოყენებამდე ყურადღებით უნდა გაეცნოთ წინამდებარე პირობებს. ასევე უნდა გაეცნოთ ამ საიტზე გამოქვეყნებულ ნებისმიერ კონკრეტულ წესებს და პირობებს, რომლებიც ვრცელდება ამ ვებსაიტზე ცალკეულ სერვისებზე.

 

დიდ ბრიტანეთში, Fiat Chrysler Automobiles UK Ltd მხარს უჭერს Fiat, Jeep, Abarth, Alfa Romeo და Fiat Professional (“ბრენდები”) ცნობილ ბრენდებს. მითითებები ბრენდებზე, „ჩვენ» განიმარტება, როგორც მითითება Fiat Chrysler Automobiles UK Ltd. „Fiat Group»-ზე მითითებები ეხება Stellantis N.V.-ს და მის შვილობილ კომპანიებს. მითითებები “თქვენ” განიმარტება, როგორც მითითება იმ პირზე, რომელიც იყენებს ამ ვებგვერდს.

 

როგორც ჩვენი ვებგვერდის მომხმარებელი (მოხსენიებული, როგორც “თქვენ” ან “თქვენი”) თქვენ აცნობიერებთ, რომ ასეთი გამოყენება ექვემდებარება ქვემოთ მოცემულ ჩვენს წესებსა და პირობებს. გთხოვთ, გაეცნოთ აქ მოცემულ პირობებს ამ ვებგვერდის გამოყენებამდე. ამ ვებგვერდის გამოყენებით, თქვენ თანხმობას აცხადებთ ამ წესებისა და პირობების დაცვაზე. თუ არ გსურთ დაეთანხმოთ წესებსა და პირობებს, გთხოვთ, არ გამოიყენოთ ეს ვებგვერდი.

 

თქვენ იღებთ ვალდებულებას, იყოთ პასუხისმგებელი ამ ვებგვერდის თქვენს მიერ გამოყენებაზე და გამოიყენოთ ეს ვებგვერდი მხოლოდ კანონიერი მიზნებისთვის. თქვენ არ შეგიძლიათ ამ ვებგვერდის გამოყენება რაიმე ფორმით, რომელიც არღვევს მოქმედ ადგილობრივ, ეროვნულ ან საერთაშორისო კანონს ან რეგულაციას, რომელიც არის უკანონო ან თაღლითური ან აქვს რაიმე უკანონო ან თაღლითური მიზანი ან ეფექტი. თქვენს მიერ წარმოდგენილი ნებისმიერი და ყველა ინფორმაცია და მონაცემი უნდა იყოს ზუსტი და შეესაბამებოდეს ყველა მოქმედ კანონმდებლობას დიდ ბრიტანეთში და ნებისმიერ ქვეყანაში, საიდანაც ისინი განთავსებულია.

 

ინფორმაცია ჩვენს შესახებ

 

Fiat Chrysler Automobiles UK Ltd (კომპანიის სარეგისტრაციო ნომერი 00201514), არის კერძო შეზღუდული კომპანია, რომელიც რეგისტრირებულია ინგლისსა და უელსში.

 

Fiat Chrysler Automobiles UK Ltd-ის რეგისტრირებული ოფისი და მთავარი სავაჭრო მისამართი არის პინლი ჰაუს, 2 სანბიმ უეი, კოვენტრი, ვესტ მიდლენდი, CV3 1ND.

 

Fiat Chrysler Automobiles UK Ltd-ის დღგ-ს სარეგისტრაციო ნომერია 578353209.

 

Fiat Chrysler Automobiles UK Ltd არის Stellantis Europe S.p.A-ს მთლიან საკუთრებაში არსებული შვილობილი კომპანია, კორსო გ.აგნელი 200, 10135 ტორინო, იტალია, ტურინის კომპანიის რეგისტრაცია / ფისკალური კოდი n. 07973780013. ერთწევრიანი კომპანია.

 

Stellantis Europe S.p.A არის Stellantis N.V. კომპანიების ჯგუფში შემავალი კომპანია. კორპორატიული ოფისი: ტაურუს გამზირი 1, 2132 LS, ჰუფდდორფი, ნიდერლანდები, ნიდერლანდები.
Fiat Chrysler Automobiles UK Ltd სავაჭრო საქმიანობას ახორციელებს Alfa Romeo-ს სახელით, ავტორიზებულია და რეგულირდება ფინანსური ქცევის ორგანოს მიერ სამომხმარებლო კრედიტთან დაკავშირებული გარკვეული საქმიანობისთვის. Fiat Chrysler Automobiles UK Ltd-ის ავტორიზებული ფირმის საცნობარო ნომერია 690247.

 

გამოყენება/ბმულები

 

1. თქვენ ეთანხმებით ამ ვებგვერდის გამოყენებას თქვენი პირადი არაკომერციული გამოყენებისთვის.

 

2. ეს ვებგვერდი შეიცავს სხვა მესამე მხარის ვებგვერდების ბმულებს, რომლებზეც დაწკაპუნების შემთხვევაში თქვენ ტოვებთ ამ ვებგვერდს და გადადიხართ მესამე მხარის ვებგვერდზე. ჩვენ არ ვაკონტროლებთ ამ ვებგვერდებს და არ გავცემთ გარანტიას ამ ვებგვერდებზე განთავსებული ნებისმიერი ინფორმაციის ან პროდუქტის სიზუსტეზე, სისრულესა თუ შესაბამისობაზე, ან არ ვიღებთ რაიმე პასუხისმგებლობას ან ვალდებულებას ამ ვებგვერდებზე. ეს ბმულები მოწოდებულია მხოლოდ ინფორმაციისა და მოხერხებულობისთვის და არ წარმოადგენს რაიმე აღწერილი პროდუქტის, კომპანიის ან სერვისის პოპულარიზაციას ან მხარდაჭერას. ანალოგიურად, ამ ვებგვერდზე განთავსებული ნებისმიერი მესამე მხარის რეკლამა არ გულისხმობს აქცენტირებული პროდუქტებისა და სერვისების მხარდაჭერას ან რეკომენდაციას.

 

3. თქვენ არ შეგიძლიათ ბმულების განთავსება ამ ვებგვერდზე ჩვენი წერილობითი ნებართვის გარეშე. თქვენ ვერ შეეცდებით ჩაერიოთ ამ ვებგვერდის ფუნქციონირებაში (მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება ამით) დაზიანებული მონაცემების ან ვირუსების ატვირთვაში.

 

ინტელექტუალური საკუთრების უფლება/საავტორო უფლება

 

4. ამ ვებგვერდზე ნაჩვენები ყველა ინფორმაცია, ტექსტი, სურათი და სქემა წარმოადგენს Fiat Chrysler Automobiles UK Ltd, Fiat Group-ის სხვა კომპანიების ან მათი შესაბამისი ბიზნეს პარტნიორების ექსკლუზიურ საკუთრებას. ამ ვებგვერდზე და მასზე განთავსებულ მასალაზე ყველა უფლება დაცულია და მასზე რაიმე სახის უფლება არ გადმოგეცემათ თქვენ. დაუშვებელია ამ ვებგვერდის რომელიმე ნაწილის რეპროდუცირება ან გადაცემა, რაიმე ფორმით ან რაიმე საშუალებით, ელექტრონული, მექანიკური, ფოტოკოპირებით, ჩანაწერით ან სხვაგვარად, ან შენახვა ნებისმიერი სახის აღდგენის სისტემაში, საავტორო უფლებების მფლობელის წერილობითი ნებართვის გარეშე, რომელსაც წარმოადგენს Fiat Chrysler Automobiles UK Ltd. თქვენ გაქვთ უფლება დაბეჭდოთ, გადაიღოთ ასლი, ჩამოტვირთოთ ან დროებით შეინახოთ ამონაწერები ამ ვებგვერდიდან ჩვენი წინასწარი ნებართვის გარეშე:
• იმდენად, რამდენადაც საჭიროა, რომ შეხვიდეთ ამ ვებგვერდზე და ნახოთ თქვენი კომპიუტერიდან ონლაინ რეჟიმში.
• რამდენადაც ეს ვებგვერდი უზრუნველყოფს ჩამოტვირთვის ან ბეჭდვის შესაძლებლობებს (როგორიცაა ფონი, სქრინსეივერები და სხვა მომსახურების საშუალებები ვებგვერდიდან.

 

5. ყველა სახელი, ნიშანი, ლოგო და სურათი, რომელიც აიდენტიფიცირებს Alfa Romeo-ს სატრანსპორტო საშუალებებს, არის Fiat Group-ის საკუთრების ნიშნები. ყველა სხვა სავაჭრო ნიშანი, ბრენდის სახელი, პროდუქტის სახელი და უფლება და საავტორო უფლებები, რომლებიც გამოიყენება ამ ვებგვერდზე არის სავაჭრო ნიშნები, ბრენდის სახელები, პროდუქტის სახელები ან მათი შესაბამისი მფლობელების საავტორო უფლებები. ჩვენ მიერ არ არის გაცემული ნებართვა რომელიმე მათგანის გამოყენებასთან დაკავშირებით და ასეთი გამოყენება შეიძლება იყოს მფლობელის უფლებების დარღვევა.

 

დისკლამაცია

 

6. ჩვენ არ გავცემთ გარანტიას, რომ ეს ვებგვერდი იმუშავებს შეუფერხებლად ან უშეცდომოდ, ან რომ მას არ ექნება კომპიუტერული ვირუსები ან სხვა მავნე აპლიკაციები. ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებელი, თუ რაიმე მიზეზით ეს ვებგვერდი მიუწვდომელი იქნება ნებისმიერ დროს ან რაიმე პერიოდის განმავლობაში.

 

7. ჩვენ გთავაზობთ ამ ვებგვერდს “როგორც არის” პირობით და არ გავცემთ რაიმე სახის წარმომადგენლობას ან პირობას ამ ვებგვერდთან ან მის შინაარსთან დაკავშირებით და უარს ვამბობთ ყველა ასეთ პირობასა და გარანტიაზე. გარდა ამისა, ჩვენ არ გავცემთ პირობას ან გარანტიას ამ ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციისა და მასთან დაკავშირებული გრაფიკის სიზუსტის, სისრულის ან შესაბამისობის შესახებ. ამ ვებგვერდზე მოცემული ინფორმაცია შეიძლება იყოს მოძველებული იმ დროს, როდესაც თქვენ ხედავთ მას ან შეიცავდეს ტექნიკურ უზუსტობებს ან ტიპოგრაფიულ შეცდომებს და ჩვენ არ ვართ ვალდებული განვაახლოთ ინფორმაცია, თუმცა ამის მიზანი გვაქვს. ყველა ჩვენი პასუხისმგებლობა, რომელიც წარმოიქმნება ნებისმიერი ასეთი უზუსტობის ან შეცდომის გამო, პირდაპირ გამორიცხულია კანონის შესაბამისად სრულად და ექვემდებარება ქვემოთ მოცემულ მე-9 პირობას.

 

8. ტექნიკური შეზღუდვების გამო, ვებგვერდზე ნაჩვენები მანქანების ფერები შეიძლება არ ემთხვეოდეს რეალურ ფერს.

 

9. არც ჩვენ და არც ჩვენი რომელიმე დირექტორი, თანამშრომელი ან სხვა წარმომადგენელი არ ვიქნებით პასუხისმგებელი ამ ვებგვერდის ან მისი შინაარსის გამოყენებასთან დაკავშირებით წარმოშობილ ზარალსა ან ზიანზე. ეს არის პასუხისმგებლობის ყოვლისმომცველი შეზღუდვა, რომელიც ვრცელდება (ქვემოთ მოყვანილი მე-10 პირობის გათვალისწინებით) ნებისმიერ სახის ზარალსა ან ზიანზე, თუმცა ის წარმოიქმნება (პროგნოზირებადობის შემთხვევაშიც), მათ შორის (შეზღუდვის გარეშე) (i) კომპენსაციის, პირდაპირი, არაპირდაპირი ან თანმიმდევრული ზიანის, (ii) მონაცემების, შემოსავლის ან მოგების დაკარგვის (iii) ქონების დაკარგვის ან დაზიანების (iv) მენეჯმენტის ან ოფისის თანამშრომლების დროის დაკარგვის და (v) მესამე მხარის პრეტენზიების გამო.

 

10. მე-7, მე-8 და მე-9 პირობებში არცერთი გამონაკლისი და შეზღუდვა არ გულისხმობს შეზღუდოს ნებისმიერი უფლება, რომელიც შეიძლება გქონდეთ თქვენ, როგორც მომხმარებელს ადგილობრივი კანონმდებლობით ან სხვა კანონიერი უფლებებით, რომლებიც არ შეიძლება იყოს გამორიცხული და არანაირად არ გამორიცხოს ან შეზღუდოს ჩვენი პასუხისმგებლობა თქვენს წინაშე გარდაცვალების ან პირადი დაზიანებისთვის ჩვენი ან ჩვენი თანამშრომლების ან წარმომადგენლების დაუდევრობის შედეგად თაღლითური არასწორი ინფორმაციის გამო.

 

11. ახალი მანქანებისთვის მითითებული ფასები არის ჩვენს სადილერო ქსელში გამოქვეყნებული პრეისკურანტული ფასები და შესაძლოა შეიცვალოს. აქსესუარების ფასი არ შეიცავს საჭიროების შემთხვევაში დამონტაჟებას და შეღებვას.

 

ბაზრის პირობები

 

12. გასაყიდად შემოთავაზებული პროდუქტები შეიძლება განსხვავდებოდეს ამ ვებგვერდზე აღწერილი ან ილუსტრირებული პროდუქტებისგან სპეციფიკაციების, კომპონენტების ან წარმოების ადგილის შემდგომი წარმოების ცვლილებების გამო. შედეგად, ამ ვებგვერდის შინაარსი არ უნდა ჩაითვალოს პროდუქციის ან სერვისების ამჟამინდელი ხელმისაწვდომობის გარანტიად, როგორც აღწერილია, ან გარანტია იმისა, რომ აქ წარმოდგენილი პროდუქტები რეალურად ხელმისაწვდომია გასაყიდად. უფლება დაცულია ნებისმიერ დროს, გაფრთხილების გარეშე, ცვლილებები განხორციელდეს ფასში, ფერებში, მასალებში, აღჭურვილობაში, სპეციფიკაციასა და მოდელებში, ასევე გაუქმდეს მოდელები.

 

ცვლილებები

 

13. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შევცვალოთ ეს პირობები ან სხვა პირობები, რომლებიც ნაჩვენებია ამ ვებგვერდზე ნებისმიერ დროს გაფრთხილების გარეშე ამ ვებ-გვერდზე შეცვლილი პირობების გამოქვეყნებით და ნებისმიერი ასეთი ცვლილება ძალაში შედის ვებგვერდზე გამოქვეყნებისთანავე. თქვენი მუდმივი გამოყენება და ამ ვებგვერდის წვდომა ჩაითვლება შეცვლილი პირობების მიღებად. (ეს არ იმოქმედებს შესაბამისი პირობების წინა ვერსიების საფუძველზე დადებულ კონტრაქტებზე.)

 

14. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას გავაუქმოთ ან შევცვალოთ სერვისი და/ან ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვანთავსებთ ამ ვებგვერდზე შეტყობინების გარეშე.

 

კანონი

 

15. ვებგვერდის გამოყენების ეს პირობები რეგულირდება და განიმარტება ინგლისის კანონმდებლობის შესაბამისად და ინგლისის სასამართლოებს ექნებათ იურისდიქცია თქვენსა და ჩვენს შორის ნებისმიერი დავის გადასაჭრელად.

 

16. თუ ამ პირობების რომელიმე ნაწილი არ არის აღსრულებადი (მათ შორის, ნებისმიერი დებულება, რომლითაც ჩვენ გამოვრიცხავთ ჩვენს პასუხისმგებლობას თქვენს წინაშე), ეს არ იმოქმედებს ამ პირობების ნებისმიერი სხვა ნაწილის აღსრულებადობაზე.

 

მონაცემთა დაცვა

 

17. დამატებითი ინფორმაციისთვის თქვენი უფლებების შესახებ და თუ როგორ მუშავდება თქვენი პერსონალური მონაცემები ჩვენს მიერ, გთხოვთ, გაეცნოთ ჩვენი სრული კონფიდენციალურობის პოლიტიკას. ამ ვებგვერდის გამოყენებით თქვენ გასცემთ გარანტიას, რომ თქვენს მიერ მოწოდებული ყველა მონაცემი ზუსტია.

 

ALFA ROMEO სერთიფიცირებული დამტკიცებული მეორადი ავტომობილები

 

18. Alfa Romeo Certified არის Fiat Chrysler Automobiles UK Ltd-ის ოფიციალური ავტორიზებული მეორადი პროგრამა, რომელიც ვაჭრობას ახორციელებს Alfa Romeo-ს სახელით. ამ ვებგვერდზე მეორადი ავტომობილის ძებნისას, ჩვენ გადაგამისამართებთ Alfa Romeo Certified-ზე, სადაც თქვენ შეძლებთ მოძებნოთ ავტორიზებული მეორადი მანქანების ასორტიმენტი, რომლებიც შეგიძლიათ შეიძინოთ ჩვენი Alfa Romeo სერტიფიცირებული დამტკიცებული საცალო ვაჭრობის ქსელიდან.

 

19. თქვენი მონაცემები გადაეცემა Alfa Romeo-ს ავტორიზებულ სერტიფიცირებულ საცალო მოვაჭრეს, რაც მათ საშუალებას მისცემს დაგიკავშირდნენ პირველივე შესაძლებლობისთანავე. დამატებითი ინფორმაციისთვის თქვენი უფლებების შესახებ და თუ როგორ მუშავდება თქვენი პერსონალური მონაცემები ჩვენს მიერ, გთხოვთ, გაეცნოთ ჩვენი სრული კონფიდენციალურობის პოლიტიკას აქ.